Familjebostäder i Göteborg höjer hyran med i snitt 1,75 procent från den 1 april

Familjebostäder i Göteborg och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om hyran för 2011. För cirka 18 000 hyresgäster höjs hyran med i genomsnitt 1,75 procent.

När förhandlingarna inleddes krävde Familjebostäder en hyreshöjning på i genomsnitt 2,54 procent från den 1 januari i år. Men i flera områden var hyreskravet ända upp till 4 procent.

Uppgörelsen med Familjebostäder innebär nu att hyran höjs olika mycket i olika områden, från 1,25 till 2,25 procent. Den nya högre hyran gäller från 1 april vilket innebär att hyresgästerna inte betalar någon hyreshöjning i efterskott för januari, februari och mars.

- Vi hamnar i nivå med de andra kommunala bostadsbolagen i Göteborg, och en bra bit under snittet för resten av landet. Vårt krav var också att den nya hyran skulle gälla från 1 april eftersom det är tufft för många hyresgäster att betala flera månaders retroaktiv hyreshöjning, säger Linda Zackariasson, förhandlare på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Uppgörelsen innebär också en höjning av avgiften för p-platser. För de flesta blir höjningen 13 kronor i månaden. I områden med boendeparkering görs en särskild justering av avgifterna.

Med anledning av mutmisstankar mot en anställd hos Familjebostäder framförde Hyresgästföreningen kravet att hyresgästerna inte skall drabbas ekonomiskt av bolagets bristande interna kontroll. Familjebostäder följer utredningen och har beredskap att hålla hyresgästerna skyddade från eventuella följder.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen

Region Västra Sverige. Tel: 031-704 50 30