Ny rapport: Hur bor unga vuxna i Sverige 2013?

Idag publiceras rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2013. Rapporten visar att 290 000 unga vuxna skulle just nu vilja ha en egen bostad men saknar det idag. Rapporten visar också att det råder ett stort gap mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo. Det råder också ett stort gap mellan bostadsbyggandet och efterfrågan på bostäder.

Rapporten finns att ladda ner från Hyresgästföreningens hemsida eller genom att klicka här