Nya regionala rapporter: Hur bor unga vuxna 2013?

​De första delarna av de regionala rapporterna om unga vuxnas boende i Göteborgsregionen samt Malmö och Lund är nu publicerade. Resultatet av 2013 års undersökning visar att andelen som bor i egen bostad minskar, till förmån för osäkra upplåtelseformer och att allt fler unga vuxna bor hos sina föräldrar.

Rapporterna finns att ladda ner på hyresgästföreningens hemsida eller genom att klicka här

Den 21 maj 2013 publiceras del 2 av de regionala rapporterna samt även riksrapporten om unga vuxnas boende.