Hyresförhandlingarna i Skellefteå inleds nästa vecka

Allmännyttiga bostadsbolaget Skebo har begärt förhandling med Hyresgästföreningen. Bostadsbolaget yrkar på en hyreshöjning med 3,96% från 1 maj 2011. Även de privata fastighetsägarna har begärt förhandling och yrkar på hyreshöjningar med mellan 2,5% och 5,7% från 1 januari 2011.

Skebo har cirka 6 800 lägenheter i Skellefteå kommun. Orsaken till Skebos begäran om att få höja hyrorna är att man räknar med att både räntekostnaderna och kostnaderna för el kommer att öka under året. Dessutom vill Skebo öka sina insatser för underhåll och reparationer av sina fastigheter.

– Nu startar Hyresgästföreningen granskningen av det siffermaterial som ligger till grund för Skebos begäran, säger Roland Lätth, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi kommer att vara väl förberedda när vi sätter oss vid förhandlingsbordet och vi räknar med att kunna pruta bort delar av den begärda höjningen.

Via Fastighetsägarna Norrbygden har de privata fastighetsägarna yrkat på hyreshöjningar för cirka 1 900 lägenheter. De privata fastighetsägarna begär att få höja hyrorna med mellan 2,5% och 5,7% från den 1 januari 2011. De privata fastighetsägarna har ännu inte presenterat varför man vill höja hyrorna eller vilken höjning man begär för vilken lägenhet.

Förhandlingarna påbörjas under nästa vecka.

För mer information, kontakta:
Roland Lätth, förhandlare Hyresgästföreningen region Norrland, Tel. 090-70 24 47 eller roland.latth@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad. Vi är en partipolitiskt obunden organisation med över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser.