Poseidon i Göteborg höjer hyran med i snitt 1,7 procent från den 1 mars

Poseidon i Göteborg och Hyresgästföreningen har
nu kommit överens om hyran för 2011. För cirka 23 600
hyresgäster höjs hyran med i genomsnitt 1,7 procent.

Uppgörelsen med Poseidon, som är det största av de fem kommunala bostadsbolagen i Göteborg, innebär att hyran höjs olika mycket i olika områden, från 0 till 3 procent.
Alla hyresgäster får dock en höjning på 2 kronor per månad på grund av att den lagstadgade hyressättningsavgiften höjts med detta belopp.

Den nya högre hyran gäller från 1 mars vilket innebär att hyresgästerna inte betalar någon hyreshöjning i efterskott för januari och februari. 

- Vi hamnar på en nivå som ligger under snittet för resten av landet, och det är vi nöjda med, säger Göran Moberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

I samband med förhandlingarna krävde Hyresgästföreningen att hyresgästerna inte ska drabbas ekonomiskt av de brister i bolagets interna kontroll som påvisats i en extern granskning. Vi krävde även att bolaget redovisar en handlingsplan för att förhindra framtida misskörsel.

Vi har nu fått en redovisning över genomförda och planerade åtgärder. Bolaget kommer också att försöka återvinna de pengar som försvunnit i den så kallade mutskandalen så att hyresgästerna hålls skadeslösa.

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Tel: 031-704 50 30

Patrik Hakenmyr, förhandlare på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Tel: 031-704 50 63