Påminnelse: Välkommen på frukostseminarium: Hur kan Sverige växa? Ett samtal om bostadsbyggande som möjlighet för tillväxt och utveckling

Hur kan Sverige växa? Ett samtal om bostadsbyggande som möjlighet för tillväxt och utveckling

Välkommen till ett samtal om bostadsbristens konsekvenser och möjliga lösningar, lett av journalisten Annika Hagström.

Tillväxt bromsas och människors rörlighet begränsas av att det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner. Företag och universitet har svårt att rekrytera och människor hindras i sina möjligheter. I en tid när människor behöver flytta dit jobben finns och utveckling sker byggs det för lite. Vad behövs för att råda bot på bostadsbristen och främja tillväxt och utveckling?

När och var

Plats: Studio 3, Kulturhuset, Stockholm

Tid: 24 april, klockan 8.30-ca 9.45

(Frukost serveras från klockan 8.00)

Seminariet kommer även att livesändas via Bambuser, http://bambuser.com/channel/Hyresgästföreningen

Medverkande

Håkan Gustavsson, analyschef Arbetsförmedlingen

Anders Johansson, tidigare kommunalråd Sigtuna

Britta Lejon, förbundsordförande ST

Jonas Milton, VD Almega

Elisabet Blaus Rendahl, utredare Sektionen för byggnadsplanering Stockholms universitet

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Anmälan

Anmäl dig senast 22 april till

seminarium@hyresgastforeningen.se

Välkommen!