Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 9 april 2013

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda hyror. På en rad orter förespråkar bostadsbolagen stora hyreshöjningar.

- En hel del av kraven beror på att bostadsbolagen har haft bristande underhåll och nu vill justera det, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. Delvis beror det även på ökade taxor och avgifter vad gäller el, vatten, avlopp och så vidare.

- Men det är inte rimligt att hyresgästerna ska ta hela det ekonomiska ansvaret. De borde få mer för den hyra de betalar varje månad.

- Ett annat problem är den ekonomiska obalans som råder och där har regering och riksdag naturligtvis ett stort ansvar, fortsätter Pär Svanberg. Om hyrskatten tas bort så ökar det möjligheterna för fastighetsägarna att mer löpande kunna renovera och underhålla sina fastigheter.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 9 april 2013. Huvuddelen av förhandlingarna med de kommunala bostadsbolagen är avklarade. Det återstår 18 bolag att förhandla i hela landet.


Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande

300

Antal lägenheter med yrkande

791 057

Vägt yrkande för dessa lägenheter

3,3%

Antal företag med överenskommen hyra

282

Antal lgh med överenskommen hyra ²

758057

Vägd hyresförändring för dessa ²

1,91%

Tvister

31

Privata fastighetsägare

Antal företag/ombud med yrkande

290

Antal lägenheter med yrkande

237 000

Vägt yrkande för dessa lägenheter

3,49%

Antal företag/ombud med överenskommen hyra

255

Antal lgh med överenskommen hyra

220 255

Genomsnittlig hyresförändring för dessa

2,00%

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun

² Inkl 6 flerårsavtal från tidigare år

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 9 april 2013.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här.

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-6230215