Bostadsbolaget i Göteborg höjer hyran med i snitt 1,73 procent

Bostadsbolaget i Göteborg och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om hyran för 2011. För cirka 22 800 hyresgäster höjs hyran med i snitt 1,73 procent.

Den första överenskommelsen om hyran för 2011 med ett av de fem kommunala bostadsbolagen i Göteborg innebär en hyreshöjning som varierar mellan 1,25 till 2,25 procent. I genomsnitt för hela beståendet blir höjningen 1,73 procent. Höjningen gäller från och med den 1 januari vilket innebär att januari månads hyreshöjning betalas i efterskott på februari månads hyra.

Bostadsbolaget krävde att få höja hyran med i snitt 2,5 procent på grund av ökade kostnader medan Hyresgästföreningen motsatte sig kravet och ville ha oförändrade hyror.

 - Bostadsbolaget har kunnat visa på ökade kostnader för bland annat underhåll av flera äldre bostadsområden, säger Kenth Stockmon, förhandlare på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

 - Samtidigt har vi fått gehör för våra argument: att de ekonomiska villkoren för många hyresgäster fortsätter att vara kärva, samt att inflationen kommer att ligga på en fortsatt låg nivå.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Kenth Stockmon, förhandlare på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Tel: 031-704 50 40

E-post: Kenth.stockmon@hyresgastforeningen.se