Hyresförhandlingarna med Lycksele Bostäder AB klara

Hyresförhandlingarna med allmännyttiga bostadsbolaget Lycksele Bostäder AB är nu klara. Bostadsbolaget hade yrkat på en höjning med 4,9 procent. Efter förhandlingarna är det klart att Lycksele Bostäder AB får nöja sig med en genomsnittlig hyreshöjning på 2,98 procent.

Hyran för de boende kommer att höjas i två steg. Den 1 januari 2011 höjs hyran med 1,95 procent och den 1 juli 2011 med ytterligare 2,15 procent. Avtalet gäller till sista januari 2012. Utslaget hela tiden innebär det en hyreshöjning på 2,98 procent.

– Lycksele Bostäder AB är tuffa att förhandla med, säger Hans-Urban Strand, förhandlare på Hyresgästföreningen. Bolaget har ett av Sveriges högsta Nöjdkundindex och kommer alltid till förhandlingarna med bra kalkyler och underlag.

Orsakerna till hyreshöjningen är bland annat ökade kostnader för el, fastighetsunderhåll och badrumsrenoveringar. Under kommande året kommer bostadsbolaget att behöva satsa på att renovera sitt största bostadsområde som ligger på Brännbärsvägen.

För mer information, kontakta:
Hans-Urban Strand, förhandlare, tfn 090-70 24 44