Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 8 februari 2013

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda hyror. På en rad orter förespråkar bostadsbolagen stora hyreshöjningar.

- En hel del av kraven beror på att bostadsbolagen har haft bristande underhåll och nu vill justera det, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. Delvis beror det även på ökade taxor och avgifter vad gäller el, vatten, avlopp och så vidare.

- Men det är inte rimligt att hyresgästerna ska ta hela det ekonomiska ansvaret. De borde få mer för den hyra de betalar varje månad.

- Ett annat problem är den ekonomiska obalans som råder och där har regering och riksdag naturligtvis ett stort ansvar, fortsätter Pär Svanberg. Om hyrskatten tas bort så ökar det möjligheterna för fastighetsägarna att mer löpande kunna renovera och underhålla sina fastigheter.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 8 februari 2013. Cirka 75 procent av förhandlingarna med kommunala bostadsbolag är nu avklarade.

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande 

 229

Antal lägenheter med yrkande 

  626 572

Vägt yrkande för dessa lägenheter 

  3,2 %

Antal företag med överenskommen hyra 

  204

Antal lgh med överenskommen hyra ²

  544804

Vägd hyresförändring för dessa ²

  1,88 %

Strandningar 

  30

Privata fastighetsägare

Antal företag/ombud med yrkande 

 177

Antal lägenheter med yrkande 

 148 298

Vägt yrkande för dessa lägenheter 

 3,49 %

Antal företag/ombud med överenskommen hyra

  147

Antal lgh med överenskommen hyra 

107 838

Vägd hyresförändring för dessa 

1,93 %

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun

² Inkl 6 flerårsavtal från tidigare år

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 8 februari 2013.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här.

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyresgästföreningen 070-6230215