Hyresförhandlingarna med Övikshem klara

Hyresförhandlingarna med allmännyttiga bostadsbolaget Övikshem är nu klara. Bostadsbolaget hade yrkat på en höjning med 3,61%. Efter förhandlingarna är det klart att Övikshem höjer hyran i två etapper; 1,8% från 1 januari 2011 och ytterligare 1,3% från 1 juli 2011. Efter höjningarna gäller den fram till sista februari 2012.

En anledning till hyreshöjningen är att avgifterna för el, vatten, uppvärmning och sophämtning kommer att höjas. En annan anledning är att Övikshem vill förbättra underhållet i lägenheterna. Tidigare har Övikshem renoverat lägenheter när hyresgästen flyttat ut. En enkätundersökning bland hyresgästerna i Övikshem visade tydligt att det hyresgästerna framför allt saknar är löpande underhåll.
– Underhållet i Övikshem har varit eftersatt, säger Hans-Urban Strand, förhandlare på Hyresgästföreningen. Nu ska vi i samråd med Övikshem ta fram en plan för hur lägenheterna ska underhållas. Planen ska vara klar under 2011.

De senaste fyra åren har hyresförhandlingarna med Övikshem slutat i så kallad strandning, parterna har inte kunnat nå en överenskommelse. Förhandlingarna har då lämnats över till Hyresmarknadskommittén som fått meddela beslut om hyreshöjning.
– I år har båda parter ansträngt sig för att hitta en bra lösning, säger Hans-Urban Strand, som är nöjd med hyresförhandlingen och den lösning förhandlingen resulterade i.

För mer information, kontakta:
Hans-Urban Strand, förhandlare, tfn 090-70 24 44