Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 28 januari 2013

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda hyror. På en rad orter förespråkar bostadsbolagen stora hyreshöjningar.

-En hel del av kraven beror på att bostadsbolagen har haft bristande underhåll och nu vill justera det, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. Delvis beror det även på ökade taxor och avgifter vad gäller el, vatten, avlopp och så vidare.

-Men det är inte rimligt att hyresgästerna ska ta hela det ekonomiska ansvaret. De borde få mer för den hyra de betalar varje månad.

-Ett annat problem är den ekonomiska obalans som råder och där har regering och riksdag naturligtvis ett stort ansvar, fortsätter Pär Svanberg. Om hyrskatten tas bort så ökar det möjligheterna för fastighetsägarna att mer löpande kunna renovera och underhålla sina fastigheter.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 28 januari 2013. Cirka 75 procent av förhandlingarna med kommunala bostadsbolag är nu avklarade.

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande  212

Antal lägenheter med yrkande   572 170

Vägt yrkande för dessa lägenheter  3,2%

Antal företag med överenskommen hyra   182

Antal lgh med överenskommen hyra ² 487 615

Vägd hyresförändring för dessa ²  1,87%

Strandningar 26

Privata  fastighetsägare 

Antal företag/ombud med yrkande  177

Antal lägenheter med yrkande   148 298

Vägt yrkande för dessa lägenheter  3,49%

Antal företag/ombud med överenskommen hyra 147

Antal lgh med överenskommen hyra  87564

Vägd hyresförändring för dessa  1,92%

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun 

² Exkl 6 flerårsvatal från tidigare år 

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till   Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 28 januari 2013.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här.

 

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig Hyregästföreningen 070-6230215