Orustbostäder och Öckerö Bostads AB kräver kraftigt höjda hyror nästa år

Stiftelsen Orustbostäder kräver 5,8 procent i hyreshöjning nästa år medan Öckerö Bostads AB vill ha upp till 8 procent i vissa av sina lägenheter.

För majoriteten av bolagets omkring 350 lägenheter begär Öckerö Bostads AB hyreshöjningar på mellan 2 och 4 procent. Bolaget motiverar kravet med stigande räntekostnader. Men i vissa lägenheter vill bolaget höja hyran med ända upp till 8 procent. Bolaget anser att det finns omotiverade hyresskillnader mellan likvärdiga lägenheter som man vill utjämna. 8 procents hyreshöjning skulle innebära 400 kronor mer i månaden för en lägenhet som i dag kostar 5 000.

- Det kan lika väl vara så att hyran i själva verket ligger för högt i de här jämförbara lägenheterna och i stället borde sänkas, säger Magnus Elsing, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

- Dessutom är det så att om det behöver göras en justering för att få likvärdiga hyror måste den ske över tid. Det går inte att ta ut en så här stor höjning på en gång.

Stiftelsen Orustbostäders krav på 5,8 procent i hyreshöjning motiveras med ökade driftkostnader och ett utökat behov av underhåll.

Magnus Elsing anser att båda bostadsföretagens krav är alldeles för höga. Han anser i stället att hyran ska vara oförändrad nästa år eftersom räntorna fortfarande är låga och ekonomin fortfarande är ansträngd för stora grupper av hyresgäster.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Magnus Elsing, förhandlare på Hyresgästföreningen

Region Västra Sverige.

Tel: 031-704 50 56.

E-post: magnus.elsing@hyresgastforeningen.se