Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 8 januari

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda  hyror. På en rad orter förespråkar bostadsbolagen stora hyreshöjningar.

-En hel del av kraven beror på att bostadsbolagen har haft bristande  underhåll och nu vill justera det, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på  Hyresgästföreningen. Delvis beror det även på ökade taxor och avgifter vad  gäller el, vatten, avlopp och så vidare.

-Men det är inte rimligt att hyresgästerna ska ta hela det ekonomiska  ansvaret. De borde få mer för den hyra de betalar varje månad.

-Ett annat problem är den ekonomiska obalans som råder och där har regering  och riksdag naturligtvis ett stort ansvar, fortsätter Pär Svanberg. Om  hyrskatten tas bort så ökar det möjligheterna för fastighetsägarna att mer  löpande kunna renovera och underhålla sina fastigheter.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 8 januari 2013.

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande  201

Antal lägenheter med yrkande  550 694

Vägt yrkande för dessa lägenheter  3,2%

Antal företag med överenskommen hyra  159

Antal lgh med överenskommen hyra ²  428 138

Vägd hyresförändring för dessa ²  1,84%

Privata  fastighetsägare 

Antal företag/ombud med yrkande  104

Antal lägenheter med yrkande  149 260

Vägt yrkande för dessa lägenheter  3,49%

Antal företag/ombud med överenskommen hyra 65

Antal lgh med överenskommen hyra  76 926

Vägd hyresförändring för dessa  1,90%

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun 

² Exkl 6 flerårsvatal från tidigare år 

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till  Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata  fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 8 januari 2013.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här.