Alebyggen kräver höjda hyror nästa år

Under 2010 sänkte Alebyggen hyran med i genomsnitt 1,09 procent. Bolaget hade kunnat dra nytta av de historiskt låga räntorna och ansåg också att tidigare års hyreshöjningar räckte för att både klara ett ökat underhåll och eventuellt ökade taxor och avgifter.

Hyresgästföreningen menar dock att de omständigheter som ledde till
att hyran kunde sänkas 2010 fortfarande gäller och kräver därför att hyrorna ska förbli oförändrade under nästa år.

Räntorna fortfarande är låga vilket gynnar Alebyggens ekonomi.
Samtidigt har de ekonomiska villkoren för en stor grupp hyresgäster drastiskt försämrats de senaste åren. Arbetslösheten i Göteborgsregionen fortfarande mycket hög och många pensionärer har en fortsatt mycket ansträngd ekonomi.

Alebyggens krav är det första konkreta hyreskrav som hittills kommit in till Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen

Region Västra Sverige.

Tel: 031-704 50 30.

E-post: goran.moberg@hyresgastforeningen.se