Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 23 december

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda  hyror. På en rad orter förespråkar bostadsbolagen stora hyreshöjningar.

-En hel del av kraven beror på att bostadsbolagen har haft bristande  underhåll och nu vill justera det, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på  Hyresgästföreningen. Delvis beror det även på ökade taxor och avgifter vad  gäller el, vatten, avlopp och så vidare.

-Men det är inte rimligt att hyresgästerna ska ta hela det ekonomiska  ansvaret. De borde få mer för den hyra de betalar varje månad.

-Ett annat problem är den ekonomiska obalans som råder och där har regering  och riksdag naturligtvis ett stort ansvar, fortsätter Pär Svanberg. Om  hyrskatten tas bort så ökar det möjligheterna för fastighetsägarna att mer  löpande kunna renovera och underhålla sina fastigheter.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 23 december 2012.

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande  202

Antal lägenheter med yrkande  552 478

Vägt yrkande för dessa lägenheter  3,2%

Antal företag med överenskommen hyra  148

Antal lgh med överenskommen hyra ² 324 253

Vägd hyresförändring för dessa ²  1,86%

Privata  fastighetsägare 

Antal företag/ombud med yrkande  102

Antal lägenheter med yrkande  148 298

Vägt yrkande för dessa lägenheter  3,49%

Antal lgh med överenskommen hyra 53 895

Vägd hyresförändring för dessa  1,97%

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun 

² Exkl 6 flerårsvatal från tidigare år 

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till  Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata  fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 23 december 2012.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här.