Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 04 december

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda hyror. På en rad orter förespråkar bostadsbolagen stora hyreshöjningar.

-En hel del av kraven beror på att bostadsbolagen har haft bristande underhåll och nu vill justera det, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. Delvis beror det även på ökade taxor och avgifter vad gäller el, vatten, avlopp och så vidare.

-Men det är inte rimligt att hyresgästerna ska ta hela det ekonomiska ansvaret. De borde få mer för den hyra de betalar varje månad.

-Ett annat problem är den ekonomiska obalans som råder och där har regering och riksdag naturligtvis ett stort ansvar, fortsätter Pär Svanberg. Om hyrskatten tas bort så ökar det möjligheterna för fastighetsägarna att mer löpande kunna renovera och underhålla sina fastigheter.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 04 december 2012.

Allmännyttiga fastighetsägare ¹

Antal företag med yrkande                               154

Antal lägenheter med yrkande                         507 503

Vägt yrkande för dessa lägenheter                 3,3%

Antal företag med överenskommen hyra      19

Antal lgh med överenskommen hyra ²           30 087

Vägd hyresförändring för dessa ²                   1,53%

Privata fastighetsägare                                                                                                                              

Antal företag/ombud med yrkande                70

Antal lägenheter med yrkande                         134 489

Vägt yrkande för dessa lägenheter                 3,62%

Antal lgh med överenskommen hyra              3 567

Vägd hyresförändring för dessa                      1,71%

                                                                                                                                                

¹ Inkl stiftelser som kontrolleras av kommun                          

² Exkl 6 flerårsvatal från tidigare år                   

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 26 november 2012.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här.