Hyror och hyresgästers ekonomi 2009

Lågkonjunkturen satte under 2009 djupa spår både i den svenska och globala ekonomin. Det ledde till stora påfrestningar på hushållen och deras privatekonomi, visar Hyresgästföreningens årliga rapport om hyresgästernas ekonomiska utveckling.

Rapporten visar på tuffa ekonomiska villkor för flertalet hyresgäster. Många har svårt att skapa en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter eller tider av arbetslöshet och för dem med minst ekonomisk marginal, garantipensionärerna, finns få möjligheter att sätta guldkant på tillvaron.

Rapporten jämför den privatekonomiska utvecklingen för fyra typhushåll som är vanliga i hyresrätt;

1) familj med två vuxna och två barn

2) ensamstående med ett barn

3) lågavlönad ensamstående

4) ensamstående pensionär med garantipension

Typhushållens situation har sedan jämförts i 30 av landets kommuner.

Ensamstående, både med och utan barn, har många gånger en knaper privatekonomisk situation. Dessa hushåll har svårare att klara av kostnadsökningar som höjd hyra eller skatt, eller att spara. Dessutom ger en sämre privatekonomi begränsade möjligheter att klara exempelvis arbetslöshet, sjukdom och oförutsedda utgifter.

Allra sämst har garantipensionären det. I genomsnitt har en garantipensionär ungefär 650 kronor kvar efter det att skatt, hyra och nödvändiga kostnader är dragna från pensionen. Det är visserligen en ökning med 106 kronor sen 2008, men det är en mycket marginell förbättring. Pensionärer med garantipension lever ofta på marginalen, trots det särskilda bostadstillägget.

-Eftersom så många bokstavligen lever på marginalen måste politikerna vara medvetna om vad höjda hyror och höjd skatt får för konsekvenser, säger Anna Östberg, utredare på Hyresgästföreningen och författare av rapporten. Vår rapport visar att steget mellan att klara av att betala sina räkningar varje månad till att mer eller mindre hamna på ruinens brant är väldigt litet för många.

Precis som förra året är det hushållet med två vuxna som har det bästa ekonomiska läget. De har därmed en möjlighet att skaffa sig en viss ekonomisk buffert.

Av de 30 kommuner som jämförts är Skövde, tätt följd av Östersund och Borås, den bästa kommunen att bo i ur ett privatekonomiskt perspektiv, både om man lever i en familj med två vuxna och två barn eller som ensamstående med barn. Skövde har låga barnomsorgsavgifter och relativt låga hyror.

Sämst för barnfamiljerna är det i Kalmar, följt av Lund. Det beror främst på högre skatt och högre hyror.

För ensamstående utan barn är det bäst för privatekonomin att bo i Borås, följt av Luleå och Östersund. Även här ligger Kalmar, Lund och Södertälje på jumboplats.

För pensionärer är det – för sjätte året i rad - mest ekonomiskt fördelaktigt att bo i Halmstad, följt av Helsingborg och Linköping. Sämst är det att bo i Falun, följt av Umeå och Sundsvall.

Läs hela rapporten på http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2010/03/article/article20100324_142938207/hyror_och_hyresgasters_ekonomi_2009.pdf

För ytterligare information kontakta:

Anna Östberg, utredare Hyresgästföreningen 08-791 02 01, 073-0820201

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 08-791 02 22, 076-798 08 74