Partierna oeniga om utförsäljning/ombildning av AB Bostadens hyreslägenheter

Inför valet har de politiska partierna i Umeå fått frågor om hyresboende från Hyresgästföreningen, frågor som är viktiga för hyresgästerna i Umeå. I stort är partierna eniga i de flesta ställda frågor. Det finns dock en fråga där man inte är enig – frågan om utförsäljning eller ombildning av AB Bostadens hyreslägenheter.

Politiska beslut om boendet är viktiga för hyresgäster. Därför har Hyresgästföreningen Södra Västerbotten ställt frågor till de politiska partierna inom de områden som är viktiga för hyresgäster i Umeå. Svaren har nu sammanställts och skickas nu ut till föreningens ca 7 000 medlemshushåll i Umeå.

I stort är partierna eniga i bostadsfrågorna, men det finns en fråga där det inte råder enighet och det är en av de viktigaste frågorna. Frågan gäller vilken inställning partiet har till att sälja ut hyreslägenheter till andra fastighetsbolag eller att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter.

– Det här är en av de viktigaste frågorna för oss hyresgäster i Umeå, säger Esa Norojärvi, ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten. Att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter minskar valfriheten och möjligheten för de som inte har råd att köpa sin bostad. Framför allt för ungdomar. Det finns också en fara att man ombildar eller säljer de attraktiva lägenheterna och gör det svårt att hitta hyreslägenheter i centrala Umeå eller i närheten av universitet. I AB Bostaden har vi också en seriös och trygg fastighetsägare.

Bristen på hyreslägenheter gör det svårt för unga att få ett eget boende. Bara i Umeå finns idag 12 829 ungdomar i ålder 18-23 år som kommer att vilja flytta hemifrån. Istället för utförsäljning eller ombildning till bostadsrätter, behövs tvärtemot fler hyreslägenheter och då hyreslägenheter med rimliga hyror som unga har råd med.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är positiva till en utförsäljning så att AB Bostadens andel av Umeås hyresbestånd reduceras med en tredjedel. Från dagens ca 45% till ca 30%.

De andra frågorna som ställdes till de politiska partierna gällde principen om självfinansiering och användning av AB Bostadens intäkter från hyreslägenheter.

För mer information, kontakta:
Esa Norojärvi, Ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten, tfn 070-605 71 35