Vad gör politikerna åt bostadsbristen i Mölndal?

I Göteborgsregionen efterfrågar 22 000 unga mellan

20 och 27 år en egen bostad. Var kan man bygga bra

och billiga bostäder?

Hyresgästföreningen Mölndal bjuder härmed in till

en bostadspolitisk debatt i denna brännande fråga.

 

Tid och plats: Onsdag 25 augusti kl 19.00 på biografen Möllan i Mölndal.

 

Medverkande politiker är följande:

Hans Bergfelt (M), ordförande kommunstyrelsen

Hans Broberg (FP), ledamot kommunstyrelsen

Sven Hilmersson (C), ordförande Mölndalsbostäder

Patrik Karlsson (S), vice ordförande kommunstyrelsen

Åke Nises (V), ledamot kommunstyrelsen

Laila Åkerberg (MP), ledamot kommunfullmäktige/
Lars Engström (MP), ersättare kommunfullmäktige

Kent Klarenius (KD), ledamot Mölndalsbostäder

 

Moderator: Lennert Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare på
Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Tel: 031–704 50 50­­­

E-post: Lennart.sjostedt@hyresgastforeningen.se