Hyresgästföreningens kommentar till Avfallsutredningens förslag

Regeringens utredare föreslår att ansvaret för avfallsåtervinningen helt ska läggas över på kommunerna.
Hyresgästföreningen befarar att det kommer leda till ökade krav på investeringar från fastighetsägarna, vilket i sin tur kommer innebära ökade kostnader för hyresgästerna.

-Vi välkomnar naturligtvis att det har gjorts en översyn av hur hanteringen av avfall ska skötas för det behövs. Producentansvaret fungerar inte idag, säger Karin Lindeberg, utredare på Hyresgästföreningen.

-Men vi är oroliga för att överförandet av ansvaret till kommunerna kommer innebära stora investeringskostnader för fastighetsägarna, säger Karin Lindeberg. Det finns då en risk för hyreshöjningar.

Hyresgästföreningen kommer att lämna ett remissyttrande till utredningen under hösten.

För mer information, kontakta:

Karin Lindeberg, utredare Hyresgästföreningen 076-835 62 00