Hyresgäster i fokus på Nolia 10 augusti

216 000 unga över hela Sverige saknar idag en bostad samtidigt som det byggs allt färre hyreslägenheter. Renoveringsbehovet, framför allt i miljonprogramsområdena, är mycket stort. Husen blir sjuka vilket gör att hyresgästerna blir sjuka. Bostadsfrågan måste upp på den politiska dagordningen för att något ska hända. Tisdagen den 10 augusti lyfter vi bostadsfrågorna på Stora Nolia i Piteå.

I debatten ”Bygg Framtiden” debatteras de viktigaste frågorna för hyresgäster. På scenen i Christinasalen möts våra debattdeltagare i en diskussion om hur boendet och byggandet måste utvecklas för att få stopp på dagens problem. Debattdeltagare: Barbro Engman, Förbundsordförande Hyresgästföreningen, Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, Fredrik Lundh Sammeli (S), Civilutskottet, Anti Avsan (M), Civilutskottet och Tamara Spiric, (V) gruppledare Umeå.

En annan viktig fråga för hyresgäster är vem som ansvarar då det t.ex. uppstår mögel- eller fuktskador i boendet. I debatten ”Vem har ansvaret?” möts Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, Magnus Söderlind, jurist Hyresgästföreningen och Ricke Ågren, Miljökontoret Skellefteå kommun för att klara ut vem det är som ansvarar i olika exempel från verkligheten.

Under dagen rappar Behrang Miri om socialt ansvar och Lasse Eriksson bjuder på stå-up om hur det egentligen är att vara hyresgäst.

Program 10 augusti

10.30 Behrang Miri rappar på scenen i Bo och Bygg-hallen

11.00 Lasse Eriksson, stå-up om hur det är att vara hyresgäst, scenen i Bo och Bygg-hallen

11.30 Barbro Engman, ROT-avdrag för alla?, på scenen i Bo och Bygg-hallen

12.00 Lasse Eriksson och Barbro Engman på stora scenen

13.00 Lasse Eriksson, stå-up om hur det är att vara hyresgäst, scenen i Bo och Bygg-hallen

13.30 Debatt ”Bygg Framtiden”. Barbro Engman Hyresgästföreningen, Reinhold Lennebo VD Fastighetsägarna, Fredrik Lundh Sammeli (S) Civilutskottet, Anti Avsan (M) Civilutskottet och Tamara Spiric (V). Debattledare Li Skarin. Christinasalen

14.30 Behrang Miri rappar på scenen i Bo och Bygg-hallen

15.30 Minidebatt ”Vem har ansvaret”. Reinhold Lennebo VD Fastighetsägarna, Magnus Söderlind jurist Hyresgästföreningen och Ricke Ågren Miljökontoret Skellefteå kommun. Debattledare Li Skarin. Scenen i Bo och Bygghallen

För mer information, kontakta:
Terese Zetterman, Kommunikationschef, tel.070 641 86 04