Sommarfixare gör skrotskulptur och film i Bergsjön

12 ungdomar mellan 13-15 år har valts ut till sommarfixare under 4 veckor. De får miljöutbildning, ordnar två aktiviteter för barn i området, hjälper till att hålla det rent och snyggt och arbetar med konstnärlig verksamhet.

Mellan den 28 juni och 2 juli ska en grupp göra en skrotskulptur från skrot i området tillsammans med en konstnär som också bor i Bergsjön. Skulpturen ska sedan stå i bostadsområdet. Den andra gruppen gör en film om kompostering tillsammans med en filmpedagog som ska visas för de boende.

Samverkansprojektet I:D – inflytande och dialog är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Familjebostäder. Syftet är att öka de boendes inflytande och engagemang i olika bostadsområden. I sommar har projektet verksamhet för ungdomar i Bergsjön på Siriusgatan.

För mer information:

Kontakta projektledaren Victoria Trygg, Hyresgästföreningen,
Telefon: 070-225 04 48 
E-post: victoria.trygg@hyresgastforeningen.se