Hyran klar för drygt 40 000 hyresgäster som bor hos privata fastighetsägare

2010 års hyror för majoriteten av Göteborgsregionens 60 000 hyresgäster som bor hos privata fastighetsägare är nu klara. Hyrorna följer i stort de uppgörelser som tidigare gjorts med de allmännyttiga bostadsbolagen.

För de 40 000 hyresgäster som omfattas av förhandlingen mellan Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige varierar höjningen från 0 till 2,3 procent i hyreshöjning.

Uppgörelsen gäller från och med 1 juni.

GFR krävde hyreshöjningar på upp emot 3 procent från den 1 april. Kraven varierade från hus till hus beroende på bland annat standard och service i de enskilda husen.

För de cirka 2 000 hyresgäster som hyr hos Centerplan i Bergsjön, Frölunda och på Hisingen blir hyran oförändrad. Fastighetsägaren har det senaste året fått kritik för bristande service och underhåll.

I uppgörelsen med Centerplan ingår också en åtgärdsplan som ska upprättas före den 30 september i år.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen

Region Västra Sverige.

Tel: 031-704 50 30, 0708-11 39 32.

E-post: goran.moberg@hyresgastforeningen.se