Hyresgästföreningen i Almedalen: Bostadspolitik - en outnyttjad tillväxtkälla i svensk ekonomi?

Tid: Torsdag 5 juli kl 12.00-13.30
Plats: Wallers terrass, Wallers plats 2, Visby

Välkommen till ett spännande lunchseminarium om bostadspolitikens betydelse för svensk ekonomi och ökad tillväxt. Vad betyder hyresrätten för dynamiken i arbetslivet? Varifrån ska pengarna komma för byggnation av fler hyresrätter och upprustning av dem som redan finns? Vilken roll kommer staten att spela i framtidens bostadspolitik? Vad behöver byggindustrin för att det ska byggas mer? Och hur kommer det sig att somliga kommuner lyckas bättre än andra?

Moderator: PM Nilsson, Newsmill.

Deltagare bl a Jens Henriksson, VD Stockholmsbörsen, Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv, Anders Johansson, kommunalråd Sigtuna, Marcus Svensson, VD för ByggVesta Development AB, Jennie Nilsson, (S)-riksdagsledamot Näringsutskottet, Göran Pettersson (M)-riksdagsledamot Finansutskottet, Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Anna Wennerstrand, pressekreterare Hyresgästföreningen 076-798 08 74