Hyresgästföreningen inbjuder till tävling: Vem gjorde bästa årsredovisningen 2011?

Tävlingen ”Bästa årsredovisningen inom de allmännyttiga bostadsbolagen” 2011 går nu av stapeln. Syftet med tävlingen är att uppmuntra de allmännyttiga bostadsföretagen att beskriva sin verksamhet på ett intresseväckande och korrekt sätt, som skapar trovärdighet i omvärlden och affärsmässig samhällsnytta.

Bostadsföretagens verksamhet har ofta stor påverkan i landets kommuner samt i samhället i stort. Det är viktigt att årsredovisningarna är kommunikativa och läsvärda för alla de som är intresserade av hur det går för bostadsbolagen, både hyresgäster och övriga kommuninvånare.

Priset är ett vandringspris och delas ut i två klasser; dels till allmänna bostadsbolag med färre än 5 000 lägenheter, dels till dem med fler än 5 000 lägenheter.

Juryn består av följande personer från Hyresgästföreningen; Karin Larsson, Jenny Bjerborn, Mikael Grönvall, Conny Säker, Ann-Christine Josefsson samt Bo Nordlund från Revisionsbolaget KPMG.

Bostadsbolagen kan nominera sig själva till tävlingen genom att anmäla sig till tavling@hyresgastforeningen.se senast den 10 augusti.

För mer information kontakta den tävlingsansvariga:

Karin Larsson, fastighetsekonom Hyresgästföreningen 070-688 11 81.