Hyresgästföreningens remissvar: Ökad privatuthyrning av bostäder

Hyresgästföreningen avstyrker förslaget till lag om uthyrning av egen bostad i dess helhet liksom till förslaget till ändring i 12 kap 1 § JB, bostadsrättslagen och lagen om arrende- och hyresnämnder.

Föreningen menar att hyran och övriga villkor även vid andrahandsuthyrning ska bestämmas enligt hyreslagens regler och hyran ska återspegla bruksvärdet, dvs vad hyresgäster i allmänhet anser att hyreslägenheten är värd.

Förslaget kommer att leda till dramatiska hyreshöjningar och kommer att ytterligare försvåra för dem som är i störst behov av ett boende, dvs ungdomar och arbetssökande, att hyra en bostad i andra hand på orter med akut bostadsbrist.

Förslaget är undermåligt berett och bygger uteslutande på dåligt underbyggda antaganden om att högre andrahandshyror leder ökad tillgång till bostadstillfällen.

Det är uppenbart att förslaget kommer att leda till ökad spekulation och missbruk eftersom det inte finns någon risk för att en uthyrare att tvingas betala tillbaka den oskäliga hyran till andrahandshyresgästen.

För mer information, kontakta:

PG Nyström, förbundsjurist Hyresgästföreningen 070-393 02 27