Läget i hyresförhandlingarna: 2012 års förhandlingar med Allmännyttan klara

Årets hyresförhandlingar har, precis som majoriteten av förra årets, skett i ljuset av den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2011. Innebörden av affärsmässiga principer, det allmännyttiga syftet, borgensavgifter samt avkastningskrav är frågeställningar som på sina håll har diskuterats flitigt och varit tvistiga i årets förhandlingsomgång. Tolkningen av lagstiftningen har skiftat och har i kombination med höjda kostnader för underhåll och taxebundna kostnader påverkat  förhandlingarna.

I mitten av maj hade det inrapporterats överenskommelser för närmare 1 miljon bostäder (Allmännytta + privat)  Den vägda genomsnittliga hyreshöjningen för 2012 blev 2,47 %.

Då hyreshöjningarna i många fall flyttats fram till efter den 1 januari blir höjningen uttryckt på årsbasis något lägre, 2,27 %.  Den vägda snitthöjningen uttryckt i kr/kvm/ blev 22 kr/kvm. För en normallägenhet om 65 kvm motsvarar höjningen 119 kronor i månaden.

Även förhandlingarna med de privata fastighetsägarna har på vissa håll varit utdragna och pågår i flera fall fortfarande. Bland annat återstår det 84 000 lägenheter att förhandla i Stockholms stad.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 21 maj 2012.

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    298

Antal lägenheter med yrkande               799 690

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,90%

Allmännyttan

Antal företag med överenskommen hyra        296

Antal lgh med överenskommen hyra             797 890  (99 % färdigförhandlat)

Vägd hyresförändring för dessa                    2,47%

Vägd hyresförändring helår

Antal medlingar                                           15

Antal ärenden i HMK                                   15

Privata fastighetsägare

Antal företag med yrkande                    188

Antal lägenheter med yrkande            

Vägt yrkande för dessa lägenheter         4,28%

* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 21 maj 2012.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, utredare 070-6230215