Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 26 april

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda hyror för i år. På en rad orter förespråkar de kommunala bostadsbolagen stora hyreshöjningar. De hänvisar framför allt till den nya lagen.

-Bostadsbolagens resonemang bygger på missuppfattningar och feltolkningar av lagen, säger Barbro Engman.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 26 april 2012.

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    293

Antal lägenheter med yrkande               773 305

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,90%

Allmännyttan

Antal företag med överenskommen hyra        290

Antal lgh med överenskommen hyra             770 732  (97 % färdigförhandlat)

Vägd hyresförändring för dessa                    2,45%

Vägd hyresförändring helår

Antal medlingar                                           16

Antal ärenden i HMK                                   14

Privata fastighetsägare

Antal företag med yrkande                    188

Antal lägenheter med yrkande            

Vägt yrkande för dessa lägenheter         4,28%

* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 26 april 2012.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, utredare 070-6230215