Idag uppvaktar Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna finansminister Anders Borg med förslag på en skattereform

Nu tar Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna nästa steg mot stabila villkor på marknaden. Idag uppvaktar vi gemensamt finansminister Anders Borg med förslag på en skattereform för att få igång byggandet av hyresfastigheter.

Läs även vår gemensamma debattartikel på Dagens Nyheters debattsida idag.

Vi föreslår följande för att komma tillrätta med den ekonomiska obalans som finns på bostadsområdet;

1.  Slopa fastighetsskatten på hyresrätter

Hyresrätten är idag dubbelbeskattad. Den kommunala fastighetsavgiften gör att hyresvärden måste betala skatt både på den vinst som uppstår i verksamheten och för själva ägandet av fastigheten.  

2. Ändra skattereglerna för att underlätta underhållet

I hyresrätten beskattas allt sparande till framtida underhåll med 26,3 procent. Det ska jämföras med småhusägarnas och bostadsrättsföreningarnas möjligheter att spara till framtida underhåll. Vi vill därför införa skattefria underhållsfonder också för hyresrätten.

 3. Inför en låg moms på bostadshyror

 Idag betalar fastighetsägare moms på i princip alla varor och tjänster, vilket driver upp hyresnivåerna och kostnaderna för nyproduktion. Vi föreslår att hyrorna istället beläggs med moms. Men för det krävs ett beslut på EU-nivå. I avvaktan på det föreslår vi därför ROT-stöd för hyresrätten med 50 procent av utgifterna på arbete. Vi uppmanar även regeringen att vidta andra åtgärder som bidrar till balanserade villkor för nyproduktion.