Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 2 april 2012

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda hyror för i år. På en rad orter förespråkar de kommunala bostadsbolagen stora hyreshöjningar. De hänvisar framför allt till den nya lagen.

-Bostadsbolagens resonemang bygger på missuppfattningar och feltolkningar av lagen, säger Barbro Engman.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 2 april 2012.

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    285

Antal lägenheter med yrkande               752 068

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,90%

Allmännyttan

Antal företag med överenskommen hyra        273

Antal lgh med överenskommen hyra             717 748

Vägd hyresförändring för dessa                    2,46%

Vägd hyresförändring helår

Antal medlingar                                           16

Antal ärenden i HMK                                   14

Privata fastighetsägare

Antal företag med yrkande                    188

Antal lägenheter med yrkande            

Vägt yrkande för dessa lägenheter         4,28%

* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 2 april 2012.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, utredare 070-6230215