Samarbete för bättre samhälle

Det blir starkt när man jobbar ihop. Ett exempel är Hofors där man har arbetat med projektet HOSAM i drygt ett år.

HoSam är ett samverkansnätverk i Hofors kommun. Man såg flera behov i frågor om bl.a. integration, sysselsättning, trygghet och bostäder. HoSam vill kraftsamla resurser och lösa gemensamma behov och utmaningar.

Stefan Björling, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen, var den som drog igång projektet för lite mer än ett år sen. Hyresgästföreningen, Hoforshus och ABF gick ihop och startade en boskola för nyanlända.

Deltagande är i dagsläget Hyresgästföreningen, Hoforshus AB, ABF, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Röda korset, Rädda Barnen, Studieförbundet vuxenskolan, Gästrike Återvinnare och Polisen.

- Hofors är ett litet samhälle och det här betyder jättemycket, säger Reima Wårvik som är ordförande i Hyresgästföreningen i Hofors. Vi har ju samma mål - ett trivsamt Hofors. 

Hosam välkomnar föreningar, företag, myndigheter och övriga intressenter till nätverket för att vi ska få fler verksamheter som strävar mot samma mål. Att göra Hofors till ett ännu bättre samhälle att bo, arbeta och leva i!