Nu stärks konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden

Energiminister Anna-Karin Hatt presenterar i en debattartikel idag regeringens slutsatser från utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenätet. I artikeln presenterar Hatt ett antal åtgärder som ska stärka konsumenternas ställning.

- Det är glädjande att regeringen har tagit intryck av Hyresgästföreningens, och majoriteten av övriga remissinstansers, synpunkter på utredningen. Regeringen påpekar vikten av att ha ett system där konsumenternas intresse tas till vara och det ser vi naturligtvis positivt på, säger Karin Lindeberg, utredare på Hyresgästföreningen i en kommentar.

-I dagsläget är det svårt att överblicka de exakta konsekvenserna av regeringens ställningstagande. Vi avvaktar därför energiminister Anna-Karin Hatts informationsmöte i frågan den 27 mars, fortsätter Karin Lindeberg.

För mer information, kontakta:

Karin Lindeberg, utredare Hyresgästföreningen 08-791 02 18