Ny hemsida ska sprida en hållbar livsstil

Under tre år har Majornabor jobbat för att bli en mer hållbar stadsdel i projektet Ekologisk stadsdel Majorna 2,0. Projektet avslutades nyligen, men initiativen lever vidare och nu startas en hemsida som ska sprida och inspirera till liknande verksamheter.

Som en del av hållbarhetsveckan hölls ett seminarium på tisdagsmorgonen om ekologisk stadsdel 2.0 som är ett samverkansprojekt mellan Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon. Syftet med projektet var att hitta metoder för att göra det enklare att leva mer hållbart i vardagen.

Det var Majornaborna själva som pekade ut projektets fyra fokusområden att få till mer och bättre lokal handel, skapa fler stadsnära odlingar och mötesplatser, skapa en lugnare trafik med fler cyklister och få till ett förändrat konsumtionsbeteende med mer återbruk och återvinning. När nu projektet avslutats och utvärderats tycker My Welther som är projektledare på Hyresgästföreningen, att man i stora delar lyckats nå sina mål.

–Projektet har lyckats nå väldigt många hyresgäster och startat en mängd verksamheter för att inspirera till ett annat sätt att konsumera och agera mer hållbart till vardags. Men samtidigt så visar projektet också på nödvändigheten av politiska beslut och direktiv på strukturell nivå för att vi verkligen skall kunna nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

Under de tre åren har flera olika verksamheter startats i eller i samverkan med projektet. Bland annat Sveriges första leksaksbibliotek och en lådcykelpool. För att ta vara på matsvinn och öka gemenskapen öppnades ett folkkök och projektet har också lett till att flera odlingsgrupper startats.

Trots att projektet nu avslutas så kommer många av verksamheterna att drivas vidare lokalt av Hyresgästföreningen i Majorna och av Majornas samverkansförening men också på och mellan gårdarna av olika arbetsgrupper.

– Vi skulle gärna också vilja testa Ekologisk stadsdel Majorna som ett socialt kooperativ för att ta tillvara på och utveckla än fler gröna småskaliga hållbarhetsprojekt. Och kanske också ta med barnen i framtidsarbetet med en hållbar stadsutveckling. Det är trots allt de framtiden berör allra mest.

I samband med hållbarhetsveckan som arrangeras med anledning av Megaloppis tioårsjubileum så startas också projektets hemsida. Tanken med det är att sprida resultatet och inspirera lokala krafter att starta liknande verksamheter själva.

– På hemsidan kommer checklistor, manualer och kontaktuppgifter finnas för att det skall vara lättare att komma igång hemma på den egna gården eller i sitt närområde. Det handlar om allt från hur vi gör för starta en ekologisk odling mellan gårdarna till hur vi kan få till gratis mötesplatser med mera för att skapa mer levande torg och tryggare stadsdelar. Eller varför inte inspirera till fler megaloppisasar i hela landet!

Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad men går att besöka på https://www.ekologiskstadsdelmajorna.se/