Hyresgästföreningen får fler medlemmar

Medlemsutvecklingen för Hyresgästföreningen visar tydligt att behovet av organisationen är stort. I region Sydost, bestående av länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Kronoberg och Blekinge, är tendensen tydlig. Vi ökade antalet medlemmar under föra året och fortsätter att öka i år.

Bland annat har vi i Jönköpingsområdet, det vi kallar för Vätterbygden, 171 medlemmar fler hittills i år, jämfört med samma period förra året.

Hyresgäster är i dag en utsatt grupp. Kommuner tar miljoner från sina bostadsbolags vinster för att lägga i den gemensamma skattkistan. Det innebär att hyresgästerna betalar. Privata fastighetsägare blir allt tuffare och drar sig inte för att helt strunta i kravet på att hyreshöjningar ska förhandlas. Det förekommer allt oftare att hyresgäster får hyresavier med höjd hyra som inte är förhandlad och många gånger vågar man inte annat än betala.

Ovanpå detta är dagens skattelagstiftning till fördel för den som äger sin bostad. Hyresgäster får inte alls samma förmåner med skatteavdrag som en villaägare.

I det här samhället behövs Hyresgästföreningen mer än någonsin. Det vet våra medlemmar som, som sagt, blir allt fler.

Björn Johansson
ordförande Hyresgästföreningen region Sydost