Brist på bostäder i kommunerna

Bostadsbristen i landet är fortsatt påtaglig. Boverkets enkät som gått ut till alla landets kommuner visar att det är underskott i alla kommunerna i region västra Sverige.

Det är Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som visar att 240 av landets 290 kommuner anser att det finns ett underskott på bostäder. De kommuner som ingår i Hyresgästföreningen region västra Sveriges område är inget undantag. Alla de 13 kommunerna anser att det är bostadsbrist och även att det kommer vara det om tre år.

De flesta av kommunerna ser ett behov av både hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar men främst tvåor och treor de närmaste åren. Enligt undersökningen planerar nästan alla kommuner bostadsbyggande de kommande två åren. I Göteborg förväntas 5 160 bostäder i flerbostadshus byggas i år.

– Att producera hyresrätter med rimlig hyra måste nu prioriteras. Idag är hyrorna i det nyproducerade beståndet långt dyrare än vad många människor har råd att betala, vilket leder till en rad problem. Även här har de allmännyttiga bostadsbolagen en viktig roll att spela, säger Jenny Juthstrand, utredare på Hyresgästföreningen region västra Sverige.

Enligt färska uppgifter från SCB har byggandet i regionen ökat jämfört med föregående år (se tabell nedan). Totalt byggdes det 5 893 nya bostäder i regionen under förra året och Göteborg stod för nästan hälften. 2017 byggdes 4 783 nya bostäder i regionen, varav drygt 2 000 i Göteborg.

– Vi har under de senaste åren sett en ökad byggtakt vilket naturligtvis är väldigt positivt. Men även om byggandet ökat kraftigt de senaste åren har det inte räckt till för att möta bostadsbristen. Och nu pekar mycket på att byggtakten mattas av, säger Jenny Juthstrand.

– Bostadsbristen kommer bara att kunna åtgärdas genom stora satsningar på byggande. Här kan de allmännyttiga bostadsbolagen bidra till att vända utvecklingen. Det krävs en politisk vilja på lokal och regional nivå för att hålla uppe bostadsbyggandet under en lågkonjunktur såväl som nationella åtgärder exempelvis statligt finansierade topplån.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Jenny Juthstrand, utredare, 010-459 24 32

Antal förväntade påbörjade bostäder de kommande åren

Kommun Förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad i flerbostadshus 2019 Förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad i flerbostadshus 2020 Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad, i småhus 2019 Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad, i småhus 2020
Varberg 861 327 114 175
Kungsbacka 456 450 150 150
Härryda 272 688 53 52
Partille 95 132 20 20
Öckerö 0 120 20 30
Stenungsund 143 96 28 52
Tjörn 0 0 88 96
Orust 50 65 20 22
Ale 222 155 171 25
Lerum 100 100 35 35
Göteborg 5160 4708 314 364
Mölndal 442 592 100 100
Kungälv 554 634 53 46

Statistik från Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2018.


Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus de senaste åren

Kommun Hyresrätter 2018 Bostadsrätter 2018 Äganderätter 2018 Hyresrätter 2017 Bostadsrätter 2017 Äganderätter 2017
Varberg 127 100 82 79 72 100
Kungsbacka 388 158 153 46 159 140
Härryda 108 56 48 6 0 46
Partille 46 105 60 160 58 38
Öckerö 0 15 13 60 0 21
Stenungsund 11 42 34 6 39 50
Tjörn 22 27 74 16 68 34
Orust 30 40 33 0 0 70
Ale 66 46 61 112 152 90
Lerum 4 17 74 66 108 130
Göteborg 966 1569 203 358 1388 286
Mölndal 181 499 16 252 171 20
Kungälv 239 95 85 202 57 123

Statistiken kommer från SCB. Både lägenhet i flerbostadshus och i småhus är inräknade.