Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 20 februari

Nu förhandlar kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare om höjda hyror för i år. På en rad orter förespråkar de kommunala bostadsbolagen stora hyreshöjningar. De hänvisar framför allt till den nya lagen.

-Bostadsbolagens resonemang bygger på missuppfattningar och feltolkningar av lagen, säger Barbro Engman.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 20 februari 2012.

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    247

Antal lägenheter med yrkande               660 676

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,90%

 

Allmännyttan

Antal företag med överenskommen hyra        210

Antal lgh med överenskommen hyra             550 986

Vägd hyresförändring för dessa                    2,39%

Vägd hyresförändring helår

Antal medlingar                                           14

Antal ärenden i HMK                                   14

 

Privata fastighetsägare

Antal företag med yrkande                    188

Antal lägenheter med yrkande             

Vägt yrkande för dessa lägenheter         4,28%

* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 20 februari 2012.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, utredare 070-6230215