​Fortsatt inflytande för hyresgäster i Hofors

Hyresgästerna i Hofors får fortsatt goda möjligheter till inflytande över sitt boende. Detta efter att det så kallade boinflytandeavtalet mellan Hyresgästföreningen och Hoforshus nu förlängs ytterligare tre år. 

-Det är jätteroligt att vi fortsätter vårt samarbete. Vi har verkligen hittat bra former för att jobba tillsammans, säger Stefan Björling, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Målet för Hyresgästföreningens boinflytandearbete är att ge de hyresgäster som vill möjlighet att engagera sig och påverka den gemensamma boendemiljön. Arbetet bygger på ett samarbete mellan hyresgäster, Hyresgästföreningen och bostadsbolaget.

I Hofors involveras också andra samarbetspartners i arbetet, inom ramen för nätverket HOSAM. I nätverket ingår bland andra polisen, ABF och Hofors kommuns enhet för arbetsmarknad och integration.

-Vi har till exempel utvecklat vårt arbete med trygghetsfrågor för hyresgästerna. En konkret sak vi genomfört är så kallade trygghetsvandringar, där hyresgästerna själva får gå runt med oss i bostadsområdet och peka ut platser som känns otrygga. Det kan sedan åtgärdas av bostadsbolaget genom ökad belysning eller borttagning av mörka buskage, säger Stefan Björling.

Framöver finns planer på att starta ett projekt kring miljöfrågor och sopsortering.

-Felaktig sopsortering och stökiga soprum kostar bostadsbolagen stora summor varje år, något som naturligtvis drabbar hyresgästerna i slutänden. Kan vi komma tillrätta med det blir det en stor vinst för Hofors hyresgäster, säger Stefan Björling.

Kontakt: verksamhetsutvecklare Stefan Björling, 070-388 11 04