Brev till fastighetsägare: Hyresgästföreningens syn på allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer

Hej!

Med anledning av den nya lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som trädde i kraft den 1 januari i år så förs en livlig debatt om hur den ska tolkas.

Det är en både bra och nödvändig diskussion. Vi har alla ett intresse av att det blir så tydligt som möjligt vad riksdagen har avsett med sina skrivningar.

Det var många intressen som skulle vägas samman och tillgodoses i den nya lagen. Fastighetsägarintresset ska samsas med hyresgästintresset, de kommunala bostadsbolagens intressen och kommunernas/ägarnas intressen. Lagen får dessutom inte strida mot EU:s konkurrens- och statsstödsregler.

Det är en svår balansakt, så givetvis uppstår det diskussioner om hur man ska tolka innebörden av både de skrivningar som finns i förarbetena och i själva lagtexten.

Vi vill därför ta vårt ansvar för att sprida tydlighet i denna diskussion. Bifogat hittar du en kort men, hoppas vi, klargörande sammanställning där vi beskriver vår syn på begreppet affärsmässiga principer och allmännyttigt syfte.

Jag hoppas att du har tid och lust att ta del av våra synpunkter trots att det nu stundar julledighet.

Debatten kring den nya lagens innebörd kommer säkert att pågå länge än så se detta som ett bidrag till en viktig diskussion som angår oss alla.

Har du frågor eller vill veta mer om vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning och en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt 2012!

 

Barbro Engman

Förbundsordförande Hyresgästföreningen