Växande inkomstskillnader ökar klyftorna på bostadsmarknaden

Bostadsojämlikhet beror inte enbart på att det finns för få lägenheter. Att klyftorna på bostadsmarknaden växer är också en effekt av att inkomstskillnaderna i samhället ökar. Förlorarna är de som hamnar utanför och som inte har en chans att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det är en av de slutsatser som dras av Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet. I veckan besökte hon Göteborg och Arena: Första Lång för att bland annat berätta om sin kommande bok ”Bostadsojämlikhet – röster om bostadsnödens tid”.

Boken bygger på 50 intervjuer med människor i Malmö som av olika skäl inte kommer in på den reguljära bostadsmarknaden. Det är unga, nyanlända, arbetslösa, ensamstående föräldrar och pensionärer som i stället får förlita sig på tillfälliga och osäkra boendelösningar.

En av de intervjuade som tillsammans med sin sambo bor inneboende hos ett pensionerat par säger i intervjun att man får ”välja mellan att bo eller ha ett liv”. Det grundar hon på att om du väljer att bo i en storstad där det finns jobb och utvecklingsmöjligheter går det inte att hitta en egen bostad. Stannar du i stället kvar i en småstad går det att få en bostad men inte de jobb du eftersträvar.

Carina Listerborn har funnit flera gemensamma drag i det de intervjuade beskriver.

  • -Många av de intervjuade säger att nya bostäder är bara för rika och är för dyra för vanligt folk, att det är omöjligt att få tag på ett förstahandskontrakt, att andrahandsmarknaden är rena vilda västern och att den svarta marknaden ofta är enda möjligheten trots riskerna, säger Carina Listerborn.
  • -Samtidigt betonar många hur viktig solidaritet och vänskap är för den som står utanför. De skulle helt enkelt inte klara situationen utan att ha kompisar som ställer upp och hjälper till.

Carina Listerborn använder ordet ”bostadsprekariat" för den grupp som hamnar utanför och som har många gemensamma drag. Boendelösningarna är tillfälliga, boendekvaliteten i många fall dålig, boendekostnaderna höga, det finns ingen säkerhet och i en del fall utsätts gruppen för diskriminering.

  • -De betalar helt enkelt priset för ökad ekonomisk och social polarisering, säger Carina Listerborn.

Den lösning Carina Listerborn ser är att staten tar ett mycket större ansvar i stället för att som i dag överlåta åt marknaden att klara bostadsförsörjningen.

  • -Det handlar till exempel om att jobba med subventioner och långsiktiga lösningar så att det blir billigare att bygga, Här är självklart allmännyttan ett mycket viktigt redskap.