Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 19 december 2011

Nu har kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare börjat begära förhandlingar om höjda hyror för nästa år. På en rad orter förespråkar de kommunala bostadsbolagen stora hyreshöjningar. De hänvisar framför allt till den nya lagen.

-Bostadsbolagens resonemang bygger på missuppfattningar och feltolkningar av lagen, säger Barbro Engman.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 19 december 2011.

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    197

Antal lägenheter med yrkande               554 142

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,67%

 

Allmännyttan

Antal företag med överenskommen hyra        95

Antal lgh med överenskommen hyra             235 127

Vägd hyresförändring för dessa                    2,37%

Vägd hyresförändring helår

 

Privata fastighetsägare

Antal företag med yrkande                    164

Antal lägenheter med yrkande              

Vägt yrkande för dessa lägenheter         4,28%

* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun

I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 19 december 2011.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, utredare 070-6230215