Göteborgs stadsarkitekt vill se mindre asfalt och mer grönska

Göteborg har goda förutsättningar att kunna bli en stad för alla. Men det kräver att de satsningar som görs bidrar till en socialt positiv utveckling. Det anser Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö som i förra veckan diskuterade stadsutveckling under ett välbesökt seminarium arrangerat av Hyresgästföreningen.

Mellan 70 och 80 personer intog Hyresgästföreningens mötesplats Arena: Första Lång för att både lyssna till Björn Siesjö men också själva bidra med frågor och inlägg i debatten. Alla som ville fick nämligen inta ett ”Speakers Corner” för att under en minut komma med sina synpunkter och funderingar.

En av kvällens första frågor var varför Göteborg inte släpper in mindre byggaktörer för att den vägen öka konkurrensen vilket förhoppningsvis leder till sänkta byggkostnader.

Björn Siesjö höll med om att det tidigare varit ett stort problem att enbart de större byggherrarna fått möjlighet att bygga.

  • -Men i dag är det inte planeringen som är flaskhalsen längre, sade han. Vi tar fram allt fler detaljplaner vilket öppnar för fler även mindre aktörer att vara med.
  • -Men problemet är att det är dyrt att bygga nytt. Om det kostar 1 000 kronor per kvadratmeter och år i det äldre beståndet så är det dubbelt så dyrt i nyproduktion vilket innebär att vi bygger för dem som har pengar.

Även om bostadspolitiken formas av politiker både på kommunal och inte minst på nationell nivå ser Björn Siesjö ändå möjligheter för Göteborgs stad att pressa ner kostnaderna för att bygga nytt. En nyckel är att se över frågan om parkering.

Enligt Björn Siesjö är det extremt dyrt att bygga p-platser och p-hus och det i sin tur driver upp hyreskostnaderna även för hushåll som inte har bil.

  • -I dag betalar du för att grannen ska ha bil. Bygg p-platser på marknadens villkor i stället och låt dem som vill ha bil få betala vad det kostar.

Överhuvudtaget tycker Björn Siesjö att Göteborg i alldeles för hög grad planerats som ett bilsamhälle.

  • -Det finns oändliga ytor i den här staden som är reserverade för bilar, Vi behöver bygga en mycket grönare stad som är tätare och mindre bilberoende. Det innebär att vi också behöver en stark kollektivtrafik, säger Björn Siesjö som anser att när nya områden anläggs ska en fjärdedel av ytan reserveras för grönområden, parker, torg och andra mötesplatser.
  • -Vi behöver bygga bort asfalten, inte det gröna. Därför behöver vi vara som illrar för att försvara det offentliga rummet och kämpa för att inte asfalten tar över staden Då skapar vi en levande, promenadvänlig stad som människor trivs i.