Hur sätts hyrorna? Vi guidar dig!

Hyresgästföreningen har ett lagstadgat uppdrag att förhandla hyran åt alla hyresgäster som vill ha kollektiva förhandlingar. Det innebär att vi i dagsläget förhandlar hyran för 90 procent av Sveriges hyresgäster.

Utgångspunkten är att det ska vara lika hyror för likvärdiga hyreslägenheter. Därför bestäms hyran utifrån något som heter bruksvärdessystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet, läge och service, allt i enlighet med hyreslagen.

Det som har betydelse för bruksvärdet är bland annat:

  • Lägenhetens beskaffenhet (storlek, modernitetsgrad, standard, teknisk kvalitet, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard och ljudisolering).
  • Förmåner (hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, lekplats, garage eller parkeringsplats som tillhör lägenheten).
  • Övriga faktorer (husets allmänna läge, boendemiljön i stort, närhet till kommunikationer).

Hyrorna ska spegla hyresgästernas allmänna värderingar utan avseende på enskilda hyresgästers värderingar och behov. Hyresförhandlingarna startar vanligtvis med att hyresvärdarna lämnar sina krav på hyreshöjningar. Hyresgästföreningen lämnar motbud och sedan förhandlas en hyresnivå fram i samtal och kompromisser. 

Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara inom 90 dagar. I vissa fall är det omöjligt för parterna att bli överens. Då kan processen ta längre tid och måste lösas i hyresnämnden eller Hyresmarknadskommittén.

Systematisk hyressättning
På flera platser i landet tillämpas systematisk hyressättning. I region västra Sverige kallas modellen för systematisk hyressättning Kvalitetshyra. Denna hyressättningsmodell är en utveckling av dagens bruksvärdessystem och bygger på ett poängsystem. Idag omfattas drygt hälften av hyreslägenheterna i de allmännyttiga bostadsföretagen (SABO) av någon form av systematisk hyressättning. I region västra Sverige omfattas, om än i olika nivåer, över 3 600 fastigheter med mer än 165 000 lägenheter sammanlagt av systematisk hyressättning. 

Målsättningen med systematiseringen är att få till en rättvisare hyressättning, där hyresgästen får bättre förståelse för hur hyran är uppbyggd. Hyrorna ska vara lika i hyreslägenheter med lika bruksvärde.

De flesta orter i region västra Sverige har infört systematisk hyressättning i form av Kvalitetshyra, och allra längst har arbetet kommit i Göteborg.

Interaktiv hyreskarta
Med hjälp av Hyresgästföreningens hyreskarta får du en överblick av hyrorna i svenska kommuner och stadsdelar för 2016 och 2017. Resultatet i hyreskartan visar bland annat hur hyrorna har ökat sedan mätningen 2016. De högsta hyrorna finner vi i Stockholm med kranskommuner, följt av Göteborg och Malmö, Uppsala och Lund. Underlaget till hyreskartan bygger på Statistiska centralbyråns årliga hyresundersökning. 

Hyreskartan visar snitt på kvadratmeter vilket kan ge en missvisande bild av hyror när man jämför lägenheter av olika storlekar. Treor och fyror får ett lägre kvadratmeterpris än ettor och tvåor. Detta på grund av att man slår ut den dyraste kostnaden i en lägenhet, det vill säga kök och badrum, på fler kvadratmeter.