Samtal om bostadsfrågor i Degerfors torsdag 23 augusti kl 10 - 12 vid Torget

Hyresgästföreningen kommer att besöka Degerfors nästa vecka för att prata bostadsfrågor. På torsdag 23 augusti ca kl 10 – 12 kommer vi att stå mellan Kronhallen och Torget. Vi kommer i all enkelhet att samtala med Degerforsbor om framtidens boende. Vi har också bjudit in kommunstyrelsens ledamöter att möta upp. 

 I våra samtal med hyresgäster och allmänhet uppmanar vi dem att gå och rösta. Men också att kritiskt granska alla partiers förslag kring hur de vill hantera framtidens boende. Därför är vi nu ute på gator och torg i många kommuner i vår region för att samtala med människor om hur de tänker kring sitt hem och sitt bostadsområde och hur de vill se framtidens boende

Hyresgästföreningen engagerar sig mycket i valrörelsen där vi driver våra frågor. Vi vill att den svenska hyressättningsmodellen ska utvecklas och behållas. Vi vill naturligtvis också att det ska byggas mer till rimliga priser!.Just nu upplever vi dessutom att allt fler partier pratar om att införa marknadshyra. Det tror vi är direkt dåligt för såväl de boende som för hyresmarknaden i stort.

Ni är hjärtligt välkomna till Degerfors nästa vecka för att se och möta folk och uppleva ett enkelt sätt att prata boendefrågor som en del i valrörelsen!

Mer information fås av Marianne Svensson, Hyresgästföreningens regionstyrelse, tfn 070-3222527, eller Annakari Berglund, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen, 070-695 69 66.