Hyrorna för 180 000 lägenheter klara

Årets hyror för cirka 180 000 lägenheter i västra Sverige är nu i stort sett klara. Den generella hyreshöjningen hamnar på omkring 1,2 procent vilket är något högre än 2017.

- Det mesta är klart nu och sammanfattningsvis kan man säga att vi kommit överens om rimliga hyresnivåer med våra motparter, säger Carl-Johan bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Överenskommelserna med de allmännyttiga bolagen i västra Sverige hamnade på 1,2 procent medan nivån med de privata hyresvärdarna hamnade något lägre. Det är cirka 0,2 procent högre än snittet för 2017 i västra Sverige, och det är också högre än den genomsnittliga hyreshöjningen i hela landet för 2018.

Bakgrunden till att regionen för första gången på många år hamnade över snittet i landet är att förhandlingarna med Framtidenskoncernen var väldigt tuffa, och till slut gick till Hyresmarknadskommittén för beslut. Beslutet omfattade totalt 72 000 lägenheter i koncernens fyra bolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

- Varken vi eller Framtiden var särskilt nöjda med beslutet som hamnade på 1,2 procent. Samtidigt satte beslutet ribban för hyresnivåerna i övriga pågående förhandlingar, säger Carl-Johan Bergström, som vill rikta ett särskilt stort tack till det 80-tal förtroendevalda som lagt mycket tid och energi på förhandlingarna.

Inför 2019 års hyresförhandlingar finns flera faktorer som kan få inverkan på förhandlingarna över hela landet. De allmännyttiga bolagens organisation Sabo har tidigare uttryckt en önskan att under hösten lägga fokus på att utveckla och förbättra hyresförhandlingssystemet inom rådande lagstiftning. Samtidigt kommer den Hyreskommission som Hyresgästföreningen själv tillsatt att lägga fram sina förslag på hur systemet kan utvecklas.

Även på den politiska scenen händer det saker som kan påverka hyressättningssystemet. Samtliga allianspartier och Sverigedemokraterna har uttryckt en vilja att förändra systemet och bland annat införa friare hyressättning i varierande grad. Några partier vill ha fri hyressättning enbart i nyproduktion medan andra partier vill införa rena marknadshyror i hela hyresbeståndet.