Frukostseminarium: Vad händer med hyresgästerna när miljonprogrammet renoveras?

Miljonprogrammet har ett akut behov av att rustas upp och det kommer innebära stora kostnader. Vad händer med hyrorna och hyresgästerna då? Vilket inflytande har hyresgästerna över ombyggnation och hyresnivåer? Har de råd att bo kvar?
Irene Molina och Sara Westin, forskare vid Uppsala universitet, presenterar en ny rapport om vad som händer med hyresgästerna vid ombyggnationer.
Sedan följer ett samtal med Barbro Engman, Hyresgästföreningen, Joakim Larsson, Moderaterna och Gustav Fridolin, Miljöpartiet.

Tid: Kl 08.15-09.00 torsdagen den 24 november. Frukost serveras från kl 08.00.

Plats: Studio 3, Kulturhuset, Stockholm

Anmäl dig senast den 23 november till maud.sundin@hyresgastforeningen.se

Välkomna!

Vi direktsänder seminariet här:

http://bambuser.com/channel/Hyresgästföreningen