Vi kräver regelbunden besiktning av balkonger

Inom loppet av en månad har två allvarliga balkongolyckor inträffat i Norrland, varav en med dödlig utgång.

Nu kräver Hyresgästföreningen i Region Norrland att man inför ett lagstiftat tvång för fastighetsägare att regelbundet besiktiga balkonger.

Sedan två allvarliga balkongolyckor skett på bara en månad, har oroliga hyresgäster hört av sig till Hyresgästföreningen Region Norrland. Den vanligaste frågan är vad som gäller för kontroll av balkonger och om man som hyresgäst kan kräva att fastighetsägaren besiktigar balkongen.

Idag finns inga tvingande krav att balkonger regelbundet ska kontrolleras, något som Hyresgästföreningen i Region Norrland anser är mycket allvarligt.

- Man ställer höga krav på besiktningar av hissar och ventilation, men när det gäller balkonger så är det på sin höjd en rekommendation att man ska kontroller dem, säger Esa Norojärvi, Ordförande i Regionstyrelsen för Hyresgästföreningen Region Norrland.

Nu agerar Hyresgästföreningen i Region Norrland för att det ska bli lagstiftat och därmed tvingande för fastighetsägare att regelbundet besiktiga balkongerna i fastigheterna.

- Vi kommer nu att kräva en lagstiftning för att tvinga fastighetsägare till regelbundna besiktningar, säger Esa Norojärvi. Vi kommer nu efter semestrarna att kontakta Hyresgästföreningens riksförbund för att göra gemensam sak över hela landet. Vi är en stark organisation och tillsammans över hela landet tror jag att vi har bra möjligheter att få igenom vårt krav.

Men Hyresgästföreningen i Region Norrland nöjer sig inte med att endast kräva en lagstiftning. Från och med nu kommer dessutom Region Norrland att ta med besiktning av balkonger som en faktor i de kommande hyresförhandlingarna.

För mer information, kontakta:

Esa Norojärvi, Ordförande Regionstyrelsen Region Norrland, tfn 070-605 71 35
Sten Fors, Förhandlingschef, Hyresgästföreningen Region Norrland, tfn 0920-20 15 30 eller 070-322 98 41