Läget i hyresförhandlingarna 2011-2012: Yrkanden och överenskommelser per 8 november

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    46

Antal lägenheter med yrkande               205 240

Vägt yrkande för dessa lägenheter         3,97%

 

Privata fastighetsägare

Antal företag med yrkande                    51

Antal lägenheter med yrkande               

Vägt yrkande för dessa lägenheter         4,44%


* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun


I bifogade fil hittar du samtliga yrkanden som ställts till Hyresgästföreningen från de kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 8 november 2011.

Mer om hur vi förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, utredare 070-6230215