Bostadsbranschen kräver svar från energiministern om elnätsprishöjningar

De senaste fem åren har elnätspriserna stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit mycket måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar. Därför kräver nu Hyresgästföreningen tillsammans med stora delar av bostadsbranschen svar från energiministern om hur regeringen tänker agera i frågan.

Brevet till energiministern är undertecknat av Hyresgästföreningen, Bostadsrätterna, HSB, Villaägarna, Riksbyggen, Fastighetsägarna och SABO.

Organisationerna menar att det är glädjande att energiministern vid flera tillfällen uttalat sig tydligt om att reglerna kring elnätsbolagens intäkter behöver skärpas för att få till rimligare avgifter för landets elnätskunder. Men nu  söker man ett konkret besked om hur det ska gå till.

Energimarknadsinspektionen har i en utredning kommit med flera förslag för att begränsa elnätsbolagens prisökningar. Tidigare har metoderna för att beräkna elnätsbolagens intäktsramar, som avgör hur mycket elnätsavgifterna kan höjas, inte framgått tydligt av lagstiftningen. Detta har lett till osäkerhet, långa rättsprocesser och en möjlighet till för höga intäkter för elnätsbolagen. Denna möjlighet har främst utnyttjats av de tre stora elnätsbolagen.

Energimarknadsinspektionens förslag måste genomföras
I brevet till Ibrahim Baylan beskriver bostadsorganisationerna att Energimarknadsinspektionens förslag är bra och kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag, samtidigt som elnätsbolagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser.

Organisationerna menar att det är avgörande att samtliga Energimarknadsinspektionens förslag genomförs för att elnätsbolagens prisökningar ska kunna dämpas. Därför frågar de nu energiministern om regeringen avser att begränsa elnätsbolagens intäkter till en rimligare nivå genom att besluta om Energimarknadsinspektionens samtliga förslag.

Mer information: Jennie Wiederholm, energiexpert Hyresgästföreningen 0703108395