Enkät visar att boendet kan avgöra val av studieort

En enkät om studenters bostadssituation har under våren 2018 genomförts av Hyresgästföreningen, med hjälp av kommunikationsbyrån Dobbler, bland studerande vid universiteten i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Förutom kryssfrågor ställdes också frågor med öppna svarsalternativ. 92 procent av de svarande var unga, under 30 år, och 67 procent var kvinnor.

I enkäten framkom bland annat att hela 35 procent av studenterna som svarat ansåg att boendet var betydelsefullt vid deras val av studieort.

36 procent av de svarande bor idag i kommunal hyresrätt och 46 procent i privat hyresrätt. På frågan vilken boendeform som är mest attraktiv under studietiden svarade dock 48 procent kommunal hyresrätt.

81 procent ansåg att bostadsfrågan är viktig och 89 procent angav att de kommer att gå och rösta i valet i höst, många av dem för första gången. Det finns alltså all anledning för våra politiker att uppmärksamma deras åsikter.

Några åsikter som kom fram bland de öppna svaren var följande.

”Att betala hyra med studiebidrag är inte kul, då finns inget kvar när månaden är slut. Den eviga stressen, kommer pengarna räcka?? Jag tror att min hjärna kommer slå bakut.”

”Jag känner mig inte lika säker nu som hyresgäst när kommunen sålt mitt hyreshus till Heimstaden.”

Läs mer om enkäten i sammanfattningen nedan eller se en kortversion i filmformat.